COPYRIGHT 

 

De naam MAYDAY-MAYDAY-PUB, het online-concept, de vormgeving van deze website, commerciële productontwikkeling, logo en naam groeiplatform 'en je hele verhaal klopt', ROI-SEO e.a. specifieke gebruiksnamen, copy, content (beeld en tekst) en ideeën op deze website en in onze documenten zijn onderworpen aan auteursrecht en intellectuele eigendom: Wet van 30 juni 1994 en artikelen 114 en 118 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU).

  • - ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten
  • - toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht

 

Copyright 2016-2019 mayday-mayday-pub