COPYRIGHT 

 

De naam MAYDAY-MAYDAY-PUB, het online-concept, de vormgeving van deze website, de werking en namen o.a. online 1-2-3, commerciële productontwikkeling, groeiplatform, 'en je hele verhaal klopt.. en met subline', ROI-SEO e.a. specifieke gebruiksnamen hier gebruikt, logo's, copy, content (beeld en tekst) en ideeën op deze website en in onze documenten zijn onderworpen aan auteursrecht en intellectuele eigendom: Wet van 30 juni 1994 en artikelen 114 en 118 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU).

 • - ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten
 • - toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht
 • - groeiplatform zowel idee als werking is beschermd (webpagina en content, offerte en overeenkomst)

 

Copyright 2016-2019 mayday-mayday-pub

DISCLAIMER

 

In deze disclaimer wordt verstaan onder:

 • - de eigenaar: de eigenaar van de website
 • - gebruik(en): alle denkbare en normale handelingen
 • - u: de gebruiker (bezoeker) van de website
 • - de content: alle in de website aanwezige inhoud
 • - het onderstaande is van toepassing op alle pagina's van deze website (zie sitemap) die u thans bekijkt; door de pagina's te gebruiken stemt u in met deze disclaimer
 • - de content is door de eigenaar met de grootst mogelijke zorg samengesteld, van sommige afbeeldingen of tekst is het copyright niet te traceren of onduidelijk - moest dit toch zijn neem dan direct contact met ons op en indien bewezen, wordt deze afbeelding onmiddelijk en binnen de 24 uur verwijderd
 • - ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten
 • - toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht