COPYRIGHT 

 

De naam MAYDAY-MAYDAY-PUB, de vormgeving van deze website, de werking en namen o.a. groeiplatform, de digitale kracht e.a. specifieke gebruiksnamen hier gebruikt, logo's, copy, content (beeld en tekst) en ideeën op deze website en in onze documenten zijn onderworpen aan auteursrecht en intellectuele eigendom: Wet van 30 juni 1994 en artikelen 114 en 118 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU).

 • - ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten
 • - toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht
 • - groeiplatform zowel idee als werking is beschermd (webpagina en content, offerte en overeenkomst)

 

Copyright 2016-2019 mayday-mayday-pub

DISCLAIMER

 

In deze disclaimer wordt verstaan onder:

 • - de eigenaar: de eigenaar van de website
 • - gebruik(en): alle denkbare en normale handelingen
 • - u: de gebruiker (bezoeker) van de website
 • - de content: alle in de website aanwezige inhoud
 • - het onderstaande is van toepassing op alle pagina's van deze website (zie sitemap) die u thans bekijkt; door de pagina's te gebruiken stemt u in met deze disclaimer
 • - de content is door de eigenaar met de grootst mogelijke zorg samengesteld, van sommige afbeeldingen of tekst is het copyright niet te traceren of onduidelijk - moest dit toch zijn neem dan direct contact met ons op en indien bewezen, wordt deze afbeelding onmiddelijk en binnen de 24 uur verwijderd
 • - ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten
 • - toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht